Gelezen: Recommendations for Services in a FAIR data ecosystem

FAIR data ontstaan en worden gebruikt in een complex wetenschappelijk landschap (FAIR ecosysteem); het omvat ICT-diensten, data stewardship en samenwerking binnen en buiten instellingen en disciplines. Daarbij is de vraag: hoe FAIR-aligned zijn de diensten? Deze vraag hebben de Europese initiatieven FAIRsFAIR, RDA Europe, OpenAIRE, EOSC-hub en FREYA gesteld in een reeks workshoppen. In het heldere eindrapport Recommendations for services in a FAIR data ecosystem springen vier aanbevelingen eruit: gebruik services voor persistent identifiers (ook voor organisaties en instrumenten); op standaarden gebaseerde metadata worden idealiter automatisch gegenereerd; maak FAIR-alignment en het delen van data onderdeel van onderzoeksevaluaties; werk internationaal samen aan de uitdagingen voor het uitvoeren van de FAIR-principes. Ook zijn aan een aantal aanbevelingen acties verbonden: bibliotheken willen de waardering voor FAIR-alignment en FAIR data aanwakkeren, onderzoeksinstellingen zetten in op datastewardship en service providers op domeinspecifieke ontologieën en tools voor repositories. “Work in progress”, aldus de auteurs, en belangrijk om voort te zetten in beleid, infrastructuur en onderzoekspraktijk.

DOI: 10.5281/zenodo.3585742