Column: Tijd voor een nieuw tijdsbestedingsonderzoek

23:30 – 07:00
Slapen, met partner

07:00 – 07:10 
Snoozen, alleen

07:10 – 07:20 
Douchen, alleen; nevenactiviteit: zingen.

Voor het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) dat het CBS samen met het SCP eens per 5 jaar uitvoert, vullen respondenten naast een algemene vragenlijst ook 7 dagen lang een papieren dagboek in. Per 10 minuten geven zij aan welke activiteit zij hebben gedaan, of zij daarnaast nog iets deden en met wie ze dat deden. Hoe mensen hun tijd besteden, zegt iets over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Het TBO geeft daarmee ook een mooi zicht op maatschappelijke verschijnselen en hoe die veranderen in de tijd. Zo komt het, vergeleken met tien jaar eerder, bijvoorbeeld vaker voor dat mensen meerdere activiteiten op hetzelfde moment uitvoeren, het ‘multitasken’. SCP heeft een mooi overzicht gemaakt in de vorm van een ‘card stack’, een verzameling digitale kaarten die ingaan op een aspect van de tijdsbesteding van Nederlanders. We zijn onze respondenten dankbaar dat ze de tijd (!) nemen om een hele week hun activiteiten bij te houden, want dat is heel veel werk. 

Maar ook het verwerken van al die papieren boekjes op dusdanig wijze dat de privacy wordt geborgd, kost de nodige uren: inscannen, coderen, opschonen, het maken van een databestand bruikbaar voor onderzoekers. Redenen om samen met het SCP een app te ontwikkelen die digitaal veilig is, en die het de respondent gemakkelijker maakt zijn of haar tijdsbesteding bij te houden. Eerder voerde het SCP ook al experimenten met CentERdata op dit terrein uit. Het bijkomend voordeel van een app is dat het de kwaliteit van de invoer verbetert (je kunt controleregels inbouwen als tijdsslots worden vergeten) en de verwerking vereenvoudigt (je hebt immers alles al digitaal binnen). Het CBS is al aan het experimenteren met een app die verplaatsingen meet voor het onderzoek Onderweg in Nederland, en ook wordt er gewerkt aan een app die het inscannen van bonnetjes van je boodschappen mogelijk maakt, voor het Budgetonderzoek. Beide zijn onderzoeken die met slimme apps het voor respondenten minder tijdrovend kunnen maken en zo hopelijk de respons op het onderzoek kunnen verhogen. 

Natuurlijk zijn er mitsen en maren, zoals: ‘Willen mensen wel een app installeren?’ of ‘Is het niet een hele selectieve groep die meedoet?’. Om dit soort vragen te beantwoorden, wordt de app eerst getest in een veldtest. Voor het TBO hopen we dit eind dit jaar te kunnen doen. Als de test positief is, wordt de app verder ontwikkeld. In eerste instantie voor het TBO, en met wat aanpassingen ook voor andere onderzoeken die tijd meten, zoals onderzoeken naar vrije tijd en naar het gebruik van social media. Er zijn genoeg mogelijkheden, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van de sensoren die standaard in deze apparaten aanwezig zijn. Een walhalla voor een onderzoeker, uiteraard met een uiterst scherp oog voor privacy, doelmatigheid en informatiebeveiliging. 

22:50 – 23:00 
Tandenpoetsen, alleen; nevenactiviteit: whatsappen

23:00 – 23:20 
Nog even lezen, alleen

23:20 – 07:00 
Slapen, met partner

Marieke Houben-Van Herten

Marieke Houben-Van Herten

Marieke is projectmanager/statistisch onderzoeker bij het CBS. Als clustercoördinator Leefsituatie heeft zij zicht op alle persoonsenquêtes die het CBS doet op het gebied van leefsituatie, sociale samenhang en welzijn. Daarnaast werkt Marieke mee aan de gezondheidsstatistieken van het CBS. 

Marieke geeft de pen door aan Karin Hagoort.