GELEZEN: ESFRI Roadmap

In het najaar van 2018 publiceerde ESFRI, het European Strategic Forum on Research Infrastructures, een nieuw strategisch rapport, met daarin de landschapsanalyse van elk van de zes ESFRI-kennisdomeinen. Voor het SSH-domein (Social & Cultural Innovation) ziet het ESFRI-forum kansen in de verdere ontwikkeling van big-data-analyse in taaltechnologie. Godsdienstwetenschappen en doorontwikkeling van digitale diensten voor open science worden aangewezen als strategisch belangrijk voor SSH. Aan de Roadmap 2018 zijn zes projecten toegevoegd, wat het totaal aan lopende ESFRI-projecten op 18 brengt. Voor twee van deze nieuwkomers fungeert Nederland als lead country. European Holocaust Research Infrastructure beoogt een onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen voor eenduidige toegang tot en analyse van geografisch verspreide bronnen over de Holocaust en wordt gecoördineerd door het NIOD. Distributed System of Scientific Collections richt zich op virtuele integratie en ontsluiting van Europese natuurhistorische collecties. Coördinatie van DiSSCo ligt bij Naturalis Biodiversity Center.