Leren hoe je data kunt vinden

CESSDA ERIC, het consortium van Europese sociaalwetenschappelijke data-archieven, heeft aan haar gratis online training over datamanagement een nieuw hoofdstuk toegevoegd: data discovery.

Vanaf 2017 telt de Data Management Expert Guide zes hoofdstukken over het management en hergebruik van sociaalwetenschappelijke data. Het bevat praktische tips voor het hele onderzoeksproces: over de planning van een onderzoeksproject, het organiseren van de dataverzameling, het verwerken van gegevens alsook het archiveren en publiceren van de onderzoeksdata (zo FAIR mogelijk).

Bij het vinden van data zijn vijf stappen belangrijk: verkrijg een duidelijk beeld van de benodigde data, bedenk welke bronnen interessant kunnen zijn, zoek actief binnen dataverzamelingen, selecteer interessante datasets en als laatste stap: evalueer de kwaliteit en toepasbaarheid van de gevonden data. credits Verbeeldingskr8t / CESSDA ERIC

Data life cycle

Aan de bestaande training is onlangs een hoofdstuk over het vinden van data (data discovery) toegevoegd, waardoor de training nu alle stappen van de data life cycle omvat. Dit nieuwe hoofdstuk biedt onderzoekers tips en trucs over het vinden van bestaande data, data die zij kunnen hergebruiken om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden.

Vijf stappen

Het hoofdstuk beschrijft vijf stappen in het vinden van data. De eerste stap gaat over de uitdaging om een duidelijk beeld te krijgen van de soort data die men wil vinden. Het hoofdstuk presenteert een aantal vragen om goed te definiëren naar welke data gezocht wordt. Vervolgens wordt een overzicht van mogelijke bronnen waar data gevonden kunnen worden, gegeven. Naast de CESSDA ERIC data-archieven die sociaalwetenschappelijke data vindbaar en toegankelijk maken, worden ook andere Europese en internationale databronnen toegelicht. Stap drie in het vinden van data is het actief zoeken binnen een archief of dataverzameling. Het hoofdstuk geeft een aantal tips voor het formuleren van effectieve zoekopdrachten waarmee bruikbare data gevonden kunnen worden. Als laatste wordt aandacht besteed aan het selecteren van datasets en aan het evalueren van de kwaliteit en toepasbaarheid van de data. Wat zijn vaak voorkomende toegangscategorieën? Waar mag ik de data voor gebruiken? Zijn ze beschikbaar in het juiste formaat? Zijn er kosten verbonden aan hergebruik? Hoe refereer ik aan de data? Dit zijn allemaal vragen waar het hoofdstuk onderzoekers mee op weg helpt om uiteindelijk de juiste dataset te kunnen selecteren.

De Data Management Expert Guide is online gratis beschikbaar.

Dr Ricarda Braukmann is programmaleider sociale wetenschappen bij DANS. DANS heeft als Nederlandse Service Provider van CESSDA ERIC bijgedragen aan de ontwikkeling van de Data Management Expert Guide.