Gelezen: What to keep:  A JISC research data study

Hoe bepaal je welke onderzoeksdata en documentatie het bewaren waard zijn? JISC deed onderzoek naar criteria, obstakels en mogelijke oplossingen. Het goed leesbare rapport is twee­ledig: na een verslag van desk-research, dat ook vier Britse checklists vergelijkt, volgen tien aanbevelingen. Neil Beagrie interviewde hiervoor vertegenwoordigers van kennisinstellingen, repositories, uitgevers en onderzoeksfinanciers.

Verfrissend is de aanbeveling om de relatieve kosten en baten te onderzoeken van verschillende niveaus van datacuratie voor de twee voornaamste use cases: reproduceerbaarheid van onderzoek en herbruikbaarheid van de data. De inspanning om data herbruikbaar te maken – en te houden – zou namelijk groter zijn dan die voor reproduceerbaarheid en wetenschappelijke integriteit.

Ook adviseert het rapport dat publicaties altijd met een ‘data availability statement’ naar onderliggende data moeten verwijzen. Hopelijk maakt JISC of Beagrie nog een handzame checklist voor onderzoekers en onderzoeksondersteuners om data te selecteren.

repository.jisc.ac.uk/7262