Gelezen: Linking Knowledge – Linked Open Data for Knowledge Organisation and Visualisation. Ergon, Würzburg. Richard Smiraglia, Andrea Scharnhorst. 2021.

Hoe kunnen archivarissen, informatiekundigen en computerwetenschappers het beste met onderzoekers uit de geesteswetenschappen samenwerken en hen ondersteunen?

Door: Andrea Scharnhorst

Dit boek wil bijdragen aan een diepere dialoog tussen informatieprofessionals en geesteswetenschappers. Bovendien bevat het bijdragen uit het project Digging into the Knowledge Graph en andere Linked Data projecten zoals Golden Agents en Open Knowledge Graph.
Het boek benadert overdracht en organisatie van kennis op drie manieren. Ten eerste worden er fundamentele vragen gesteld over de organisatie van kennis, bijvoorbeeld: wat is een concept en hoe kan dit met behulp van termen beschreven worden? Ten tweede wordt ingegaan op de rol van thesauri, classificaties en ontologiën. Hoe moeten deze kennisorganisatiesystemen als Linked Data gepubliceerd worden en welke effect heeft dit op de kennisproductie in de wetenschap? Als laatste wordt ingezoomd op de vraag welke taal en terminologie ontwikkeld moeten worden. Een must read voor informatieprofessionals en onderzoekers!