Digitale mogelijkheden veranderen sociaalwetenschappelijk onderzoek

ODISSEI, een grote wetenschappelijke infrastructuur van Nederland, heeft onlangs financiering van NWO ontvangen.

De samenleving staat voor een groot aantal uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie en toenemende sociale ongelijkheid. Wetenschappelijk directeur van ODISSEI, Pearl Dykstra: “We leven in een zeer onvoorspelbare en complexe wereld. Om bestaande onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden te doorgronden, dienen sociale wetenschappers toegang te hebben tot gekoppelde gegevens, geavanceerde computertechnieken en analytische expertise. Uiteraard met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen ten opzichte van persoonsgegevens.”

Precies met dat doel is eind 2016 ODISSEI opgericht. ODISSEI staat voor Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations. Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het samenwerkingsverband telt inmiddels 40 partnerorganisaties.

Het ODISSEI-team toast op de investering die het van NWO ontving. Credits: ODISSEI

Uitbouw infrastructuur

Met de investering vanuit de Nederlandse Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren zal ODISSEI haar infrastructuur uitbouwen. Zo wordt de Data Facility een cluster van systemen om de vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid (FAIR) van gegevens te vergroten. Het omvat ook een veilige, krachtige computeromgeving met koppelbare datasets en geavanceerde analysetools op de nationale supercomputer van SURF. Als tweede zal het Observatory de gegevensverzameling optimaliseren, integreren en continuïteit daarin waarborgen. Hierdoor is het mogelijk om trends te bestuderen. Het Laboratory werkt met behulp van de financiering verder aan de ontwikkeling van innovatieve databronnen, analysetechnieken en methodologieën. Deze mogelijkheden moeten het repertoire van sociale wetenschappers uitbreiden, waardoor onderzoek met ’traditionele’ en ‘nieuwe’ datasets mogelijk is. Als laatste zal de Hub het onderwijs- en opleidingsprogramma van ODISSEI coördineren. Hiermee kunnen onderzoekers zich bekwamen in geavanceerde analysetechnieken en instrumenten voor computationele sociale wetenschappen. Door gebruik te maken van de digitale onderzoeksmogelijkheden probeert ODISSEI de manier te veranderen waarop sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Onafhankelijke beoordelaars denken dat dit Nederland in staat stelt om wereldleider in de sociale wetenschappen te blijven. 

Dykstra sluit af: “ODISSEI creëert nieuwe vormen van samenwerking tussen de sociale en computationele wetenschappen. Die samenwerking is cruciaal, willen we de grote sociale problemen van onze tijd in al hun complexiteit doorgronden.” 

odissei-data.nl