Nieuw dataplatform voor de sociale wetenschappen

Donderdag 27 oktober 2016 wordt in het Centraal Museum te Utrecht het Dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen gelanceerd. Binnen dit platform werken de Nederlandse universiteiten, NWO, CBS, DANS, Rijks­­-kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen om één netwerk met data ten behoeve van de mens- en maatschappijwetenschappen te creëren. Tijdens dit event wordt ook de naam van het platform, werktitel Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen (NDSW), bekendgemaakt.
nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/NDSW