Sinds kort beschikbaar (februari 2018)

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij 
CentERdata en Data Archiving and Networked Services.

CentERdata

• God in Nederland
Verschuivingen in de christelijke godsdienst, de godsdienstigheid van Nederlanders en de rol van de kerken in het publieke debat, daar wil het onderzoek ‘God in Nederland’ zicht op krijgen. De meest recente meting is in juni 2015 afgenomen in het LISS panel door Joris Kregting (KASKI, Radboud Universiteit). Voor de eerste keer via een websurvey werd de respondenten gevraagd hoe men in het eigen leven tegen religie en spiritualiteit aankijkt en op welke wijze men daar mee bezig is. Het onderzoek wordt sinds 1966 iedere tien jaar gehouden en is in boekvorm gepubliceerd. Het databestand God in the Netherlands is beschikbaar via LISS Data Archive.
lissdata.nl

Credits Ten Have

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel 

• CentERdata, april 2017 – mei 2017, 
Work and Schooling – Wave 10
• CentERdata, juni 2017 – juli 2017, 
Economic Situation: Housing – Wave 10
• Hubner, S.; Soest, A. van, juli 2017, 
Time Use and Consumption – Wave 5
• Scheele, D.; Fouarge, D., juni 2017 – juli 2017, 
Dutch Skill Survey (NSS) 2017
• Voet, J. van der, mei 2017, ABW Waste disposal
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via lissdata.nl/ dataarchive. Bezoek deze site of scan de QR-code.

DANS

• Data nieuw aardewerkonderzoek beschikbaar 
Het project Data Atlas van Byzantijnse en Osmaanse materiële cultuur: het archiveren van Middeleeuwse en Post-Middeleeuwse archeologische veldwerkgegevens uit het oostelijk Middellandse Zeegebied (600-2000), Phase 1 (Vroom, Dr. J.A.C., Faculty of Archaeology, Leiden University, 2017) toont de resultaten van aardewerkonderzoek vanuit opgravingen en surveys in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Mede hierdoor is nu meer bekend over de typo-chronologie van aardewerk uit de periode 600 na Christus tot heden binnen het onderzoeksgebied en is meer kennis verzameld over onder meer de relatie tussen productie, distributie en gebruik van aardewerk in de vier stedelijke centra Athene, Butrint, Efeze en Tarsus. Het onderzoek is onderdeel van het NWO-VIDI Project (276-61-003) ‘Material Culture, Consumption and Social Change: New Perspectives for Understanding the Eastern Mediterranean during Byzantine and Ottoman Times’ (2010-2015) en ontving een KDP-subsidie vanuit DANS voor het ontsluiten van de data.
DOI: 10.17026/dans-zuq-ewst
Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiverings-systeem EASY van DANS: 
• Huijgen, T.G. (Research Centre for Education and the Labour Market – ROA) (2017): HBO-Monitor 2016. DANS. DOI: 10.17026/dans-z5w-4yhk 
• Chamberlain, B.P. (Imperial College London) (2017): Real-Time Community Detection in Full Social Networks on a Laptop. DANS. DOI: 10.17026/dans-2bc-4qgc 
• Stoof, R (2017): Studentenonderzoek 2017. DANS. DOI: 10.17026/dans-xph-jdnu 
• Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (2016): Pre-COOL tweejarigen-cohort vijfde meting 2014-2015. DANS. DOI: 10.17026/dans-xjb-8wyj

Keramische vondsten van de opgravingen. credits N. Gail. oeaw.ac.at/oeai/forschung/bauforschung/ephesos-ayasoluk-forschungen

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar.