Online survey digital humanities

In het kader van zijn promotieonderzoek naar de praktijk van digital history, doet Max Kemman (Universiteit van Luxemburg) onderzoek naar de samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici. Meer informatie hierover staat online: maxkemman.nl/aboutsurvey. Graag zou Max iedereen die deelneemt aan een samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici (bijvoorbeeld in een centrum, lab, project, etc.) willen vragen om een […]

Read more
Sinds kort beschikbaar (februari 2018)

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij CentERdata en Data Archiving and Networked Services. CentERdata • God in NederlandVerschuivingen in de christelijke godsdienst, de godsdienstigheid van Nederlanders en de rol van de kerken in het publieke debat, daar wil het onderzoek ‘God in Nederland’ zicht op krijgen. De meest recente meting is in […]

Read more