DHLab: bruggenbouwers van het KNAW Humanities Cluster

Sinds oktober 2017 timmeren ze aan de weg, de drie musketiers van het Digital Humanities Lab. Teamleider Van Erp: “Laatst werden we de ‘íncubator-groep’ genoemd, dat vind ik mooi.” 

Het team heeft de opdracht om Digital Humanities in het KNAW Humanities Cluster te versterken en uit te breiden. Enerzijds door met het DHLab een eigen onderzoeksprogramma vorm te geven, anderzijds om onderzoeksprogramma’s binnen en buiten het Cluster op te zetten. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Kruisbestuiving

Marieke van Erp: “We doen zelf onderzoek, hebben verschillende achtergronden en maken deel uit van de drie instituten in het Cluster. We vullen elkaar aan. Dat is een voordeel. Bovendien heeft het Cluster een unieke mix van onderzoekers in verschillende disciplines, en onmetelijke datasets.” Melvin Wevers: “Het is zo goed om na te denken over andere, digitale manieren om een onderzoek aan te pakken. Kunnen we nieuwe methoden aandragen waarmee onderzoekers nog beter hun onderzoek kunnen uitvoeren? Computers kunnen onderzoeker op een nieuwe manier laten kijken naar hun eigen wetenschappelijk onderzoek.” Adina Nerghes: “Onze volgende stap is het stimu­leren van collega’s om nieuwe projecten op te zetten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.”

Van links naar rechts: Melvin Wevers, historicus en digital humanities-specialist, teamleider Marieke van Erp, taaltechnoloog en specialist op het gebied van semantische analyse van teksten op entiteiten en gebeurtenissen en Adina Nerghes, communicatiewetenschapper en text analytics-specialist. foto Thijs van der Veen

Digitaal én traditioneel 

Alle drie benadrukken ze dat Digital Humanities een aanvulling op het traditioneel onderzoek is, niet een vervanging. Adina: “In de sociale wetenschappen is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Digitale onderzoeksmethoden worden al jaren gebruikt, maar nu heeft iedereen het over ‘computational social science’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Maar in mijn ogen staan ze niet tegenover elkaar, ze vullen elkaar aan. Dat wij ons richten op Digital Humanities wil dus niet zeggen dat we daarmee de traditionele onderzoeksmethodes achter ons laten.”

Drie thema’s 

Marieke: “Na vele verkennende gesprekken hebben we nu drie thema’s gekozen: Connections, Change en Entities and Events. Hiermee gaan we verder. We hebben veel in huis, maar we zoeken ook steeds verder naar samenwerkingen met collega’s die ons hierin kunnen aanvullen. En andersom geldt dat natuurlijk ook, als er onderzoekers zijn van andere instellingen of organisaties die met onze data aan het werk willen, dan staan we daar open voor. 

huc.knaw.nl/digital-humanities-lab