Online survey digital humanities

In het kader van zijn promotieonderzoek naar de praktijk van digital history, doet Max Kemman (Universiteit van Luxemburg) onderzoek naar de samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici. Meer informatie hierover staat online: maxkemman.nl/aboutsurvey. Graag zou Max iedereen die deelneemt aan een samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici (bijvoorbeeld in een centrum, lab, project, etc.) willen vragen om een online survey in te vullen. Dit duurt ongeveer tien minuten, met vragen in het Engels.
maxkemman.nl/survey