Centrale data-hub ANANSI verbindt data

Onderzoekers kunnen bij CLARIAH terecht voor onderzoeksdata uit drie domeinen: taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies. Een koppeling tussen de data van deze domeinen zorgt voor nog meer onderzoeksmogelijkheden.

De verschillende domeinen binnen CLARIAH beschikken over data en onderzoeksmethoden die ook potentieel interessant zijn voor andere vakgebieden. Data over het gebruik van sociale media door jongeren kan bijvoorbeeld ook relevant zijn voor onderzoek over de ontwikkeling van taal. De mogelijkheden om zulke interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden, waren tot dusver technisch beperkt.
ANANSI biedt de oplossing voor dit probleem: deze centrale data-hub synchroniseert de linked data uit de drie domeinen en verbindt ze. De data worden gegroepeerd in zoekmogelijkheden voor ‘personen’ (wie), ‘locaties’ (waar) en ‘concepten’ (wat), die via de webinterface beschikbaar zijn. Informatie over de herkomst van de data, zoals welke bronnen zijn gebruikt en wie subsidie heeft verleend, is ook beschikbaar. De API van ANANSI maakt het mogelijk om de data (computationeel) te bevragen en op maat gemaakte websites te bouwen.

Beschikbaar en actueel 

Met het ResourceSync-protocol (een state of the art protocol voor het synchroniseren van bronnen op het web) kunnen de CLARIAH-partners hun data beschikbaar stellen en actueel houden. Ook andere content providers, zoals archieven en erfgoedinstellingen, kunnen hiervan gebruikmaken, aangezien alle softwarecode openbaar beschikbaar is. Zo neemt zowel de hoeveelheid data als de mogelijke onderlinge verbindingen toe.

Plannen voor 2018

Huygens ING, de bouwer van ANANSI, levert in de loop van 2018 meer functionaliteit voor onderzoekers, waaronder de mogelijkheid om zelf tabulaire data te uploaden en deze te converteren naar linked data. Ook zal de gebruiker in de toekomst zelf de zoekinterface van een dataset kunnen configureren en data kunnen uitvoeren naar bijvoorbeeld CSV- of GraphML-bestanden. 
ANANSI is gebouwd op Timbuctoo, door Huygens ING ontwikkelde software specifiek voor geestes­wetenschappelijk onderzoek en de complexe, heterogene data die hierin gebruikelijk zijn. Timbuctoo ondersteunt verschillende interpretaties van dezelfde gegevens en houdt van alle data de herkomst bij. Voor meer informatie over Timbuctoo, zie timbuctoo.huygens.knaw.nl

anansi.clariah.nl