Beslisboom bepaalt privacyniveau dataset

De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving zijn enorm als het gaat om het delen van persoonsgebonden data. Een data tag-benadering kan uitkomst bieden.

DANS heeft met het project GDPR DataTags een tool ontwikkeld om gevoelige persoonlijke data te kunnen classificeren volgens de nieuwe Algemene Verordening Gevensbescherming (in het Engels GDPR: General Data Protection Regulation). Hiermee is het mogelijk om data te controleren op privacy-­gevoelige informatie.

De beslisboom om te komen tot een DataTag op basis van relevante GDPR-artikelen.
credtis DANS / Harvard

Zes toegangsniveaus

Het project GDPR DataTags is geïnspireerd op de aanpak van datatags.org, ontwikkeld door Harvard University. Deze aanpak gaat uit van zes toegangsniveaus of tags, waarbij de deponeerder via het invullen van een vragenlijst aangeeft hoe anderen de data mogen gebruiken en hoe de gegevensbescherming moet worden geregeld. DANS heeft, in het kader van de ontwikkeling van de EUDAT Collaborative Data Infrastructure, de appli­catie aangepast aan de Europese situatie.

Prototype

De eerste stap in het project was het analyseren en identificeren van de meest relevante artikelen van de GPDR voor Europa. Vervolgens werd dit vertaald in vragen voor een online vragenlijst-tool. Er is een prototype van de tool gemaakt, die is besproken met juridische experts op het gebied van onderzoeksdata. De vragenlijst volgt een beslisboom, waarmee wordt vastgesteld welk niveau van bescherming voor een dataset is vereist, indien de dataset informatie over personen bevat. De tag die uit de beslisboom rolt, kan aan de dataset gekoppeld worden. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk, wat het privacyniveau van de gedeponeerde dataset is.

Het prototype van de vragenlijst-tool (aan de beslisboom en daaraan verbonden tags wordt nog verder gewerkt) is online beschikbaar via https://goo.gl/cBgcmJ

De beslisboom is als .pdf beschikbaar via https://goo.gl/fveAZ7 en het volledige artikel via https://goo.gl/HPn9Fq.