Holoceen stuifzand in Nederland
Credits H.J. Pierik

Deze dataset van H. J. Pierik van de Universiteit Utrecht geeft een nieuw landelijk overzicht van stuifzandvoorkomen en activiteit voor de periode omstreeks 5000 voor Christus tot circa 1700 na Christus in Nederland. De dataset is gebaseerd op diverse overzichtsstudies, losse veldstudies en nieuwe gegevens, waaruit afgeleid kan worden wanneer en waar de mens het stuifzand zou hebben kunnen veroorzaakt en wanneer het stuifzand mogelijk een bedreiging vormde voor de landbouw of nederzettingen. Dit overzicht is nuttig om het samenspel tussen mens en landschap beter te begrijpen. Daarnaast kan deze dataset fungeren als historische context bij huidige stuifzanden die als waardevolle natuurgebieden worden beschouwd.

doi.org/10.17026/dans-z2x-phq5
narcis.nl