Arbeidsmarktonderzoek ICT

Begin 2019 verschijnt het rapport van het ‘Arbeidsmarktonderzoek ICT’ over het effect van digitalisering op de arbeidsmarkt. Marcia den Uijl, senior data scientist bij CentERdata, vertelt.

“De krimpende beroepen door digitalisering? Dat zijn met name secretaresses, boekhoudkundig medewerkers en callcentermedewerkers outbound”, aldus Den Uijl. “Arbeidsmarktramingen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) geven aan dat meer beroepen zullen krimpen, maar bij deze beroepen is het te verwachten dat men op zoek zal moeten naar ander werk.” En dat al op de korte termijn. “De prognoses zijn gemaakt tot 2022”, aldus Den Uijl. “Het goede nieuws is dat we konden aantonen dat er optimale overstapberoepen bestaan voor meer dan 90% van de getroffen personen.”

“Dit onderzoek en deze grafiek laten een toename van de vraag naar digitale vaardigheden over alle sectoren heen en op de hele arbeidsmarkt zien. Digitalisering houdt zich niet aan één sector”, concludeert Den Uijl. credits CentERdata

Acht miljoen vacatures

In het Arbeidsmarktonderzoek ICT werden acht miljoen vacatures van de afgelopen vijf jaar bestudeerd, getrokken uit Jobfeed, de grote online databank van Textkernel. Deze ongestructureerde data is gecombineerd met de gestructureerde prognoses van het ROA. Een mooie uitdaging voor data science. Met behulp van Natural Language Processing (NLP) werd gekeken in hoeverre digitale vaardigheden nodig zijn voor verschillende beroepen en hoe vergelijkbaar verschillende beroepen met elkaar zijn. “We zien dat er beroepen zijn waar tekorten aan mensen voorkomen. Met de vergelijkbaarheidsanalyses kan een werkgever beoordelen uit welke andere beroepsgroepen nieuwe arbeidskrachten kunnen worden gehaald”, vertelt Den Uijl.

Nieuwe technieken

“Door nieuwe tekstanalyse-technieken te combineren met arbeidsmarktramingen komen stabiele loopbaanpaden in zicht, welke in lijn zijn met de overstapberoepen die door het UWV zijn geïdentificeerd. Maar de hoeveelheid data maakt dat je completer kunt zijn. We hebben 371 beroepen in een matrix kunnen vergelijken. Omdat online vacatures minder representatief kunnen zijn – bedrijven vullen open posities ook via andere kanalen – blijven de ‘oude manieren’ van onderzoek doen, zoals surveys, echter ook van belang.” Toch is Den Uijl enthousiast over de gebruikte data science analyses. “De agnostische benadering van data science benadrukt dat je kijkt naar wat mogelijk is, in plaats van wat al gebeurd is.”

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een breed consortium met ICT-vertegenwoordigers (CA-ICT, Nederland ICT en CIO Platform Nederland), de vertegenwoordigers van vijf Nederlandse topsectoren en het ministerie van SZW. Het rapport verschijnt in 2019 en zal beschikbaar zijn via de website van CentERdata.