Jaarvergadering Europeana Network Association

Voor Europeana was het afgelopen jaar er een van transities. Na ruim 10 jaar gaf Jill Cousins begin 2018 het stokje van Executive Director door aan Harry Verwayen. Ook gingen het financieringsmodel van Europeana’s Digital Service Infrastructure en de organisatiestructuur van de Europeana Network Association (ENA) op de schop in het tweede lustrumjaar van Europa’s digitale platform voor cultureel erfgoed. Deze en andere onderwerpen passeerden de revue op 5 december in Wenen, tijdens de jaarvergadering van de ENA.

Het thema luidde Building Communities, een verwijzing naar de introductie in de ENA van een meer community-gedreven organisatiemodel. Zes initiële communities, thematische groepen, werden gepresenteerd: Communicators, Copyright, Education, Impact, Research en Tech. De communities krijgen een open karakter en ENA-leden kunnen vrijblijvend participeren. Teruggeblikt op het afgelopen decennium werd er onder andere aan de hand van de door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van Europeana. De voornaamste conclusie luidde dat het platform van grote toegevoegde waarde is voor de Europese Unie, erfgoedinstellingen en de Europese burger, maar dat er ruimte is voor groei op het vlak van datakwaliteit en capaciteitsopbouw. Ruimte voor groei bleek er ook buiten de grenzen van Europa. Tijdens de AGM zette Harry Verwayen zijn handtekening onder een Memorandum of Understanding met de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, gericht op samenwerking op het vlak van gedeeld digitaal erfgoed. Bij sommigen riep dit vragen op gezien de (niet ongebruikelijke) censuur van culturele bronnen in China. Een schone taak dus voor de nieuwe communities om te bewaken dat Europeana’s morele kompas, later op de dag nog door Verwayen aangehaald, ook in de toekomst de juiste kant op blijft wijzen.