DANS-workshop ‘RDM in the Time of the GDPR’

Dinsdag 11 december organiseerde DANS de workshop ‘Research Data Management (RDM) in the Time of the GDPR (General Data Protection Regulation)’. De workshop ging in op de ethische en juridische aspecten van data delen en hoe er omgegaan moet worden met vertrouwelijke informatie, nu sinds 25 mei in Europa de GDPR en in Nederland de Nederlandse vertaling hiervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is.

De workshop bestond uit een aantal lezingen afgewisseld met praktische onderdelen. De deelnemers, zowel datasupporters als onderzoekers, waren erg enthousiast en vonden de workshop interessant en leerzaam. Na een welkomstwoord door Peter Doorn (directeur DANS) hield Ricarda Braukmann (programmaleider sociale wetenschappen DANS) een inleiding in RDM en het gebruik van de door CESSDA (Consortium of European Social Sciences Data Archives) ontwikkelde online ‘Data Management Expert Guide’.

Hierna presenteerde Libby Bishop (Data Linking and Data Security GESIS, Leibniz Institute for the Social Sciences) de wettelijke en ethische aspecten van RDM in Europees perspectief. Zij gaf aan dat data nog steeds gedeeld kunnen worden, alhoewel het door de GDPR lastiger is geworden. Zo moet er nu vaker ‘Informed Consent’ gevraagd worden aan participanten in onderzoek. Anonimiseren van data, wat ertoe moet leiden dat de identiteit van participanten niet herleidbaar is, wordt door de grote hoeveelheid beschikbare data steeds moeilijker. Na de presentatie kregen de deelnemers de opdracht om in kleine groepen ‘Informed Consent’ formulieren uit te werken. De middagsessie werd gepresenteerd door Marlon Domingus (Data Protection Officer Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR) en was gericht op de AVG in Nederland. Domingus gaf aan dat het voor veel onderzoekers onduidelijk is hoe zij de AVG moeten toepassen. Als hulpmiddel heeft de EUR een app ontwikkeld die over allerlei privacyvraagstukken uitleg geeft. De sessie werd gevolgd door een praktische opdracht over Data Protection Impact Assessments (DPIA) voor onderzoek. Tijdens het afsluitende panel focuste de discussie zich op het spanningsveld tussen open science en de AVG.