Sinds kort beschikbaar: DANS

Nieuw in EASY: Leidse Wezenzorg

Via EASY is de dataset Leidse wezenzorg 1690-1841 beschikbaar gesteld. De dataset bevat de data van onderzoek naar de weeshuiszorg in Leiden in de periode 1690-1841; een tijd waarin grote veranderingen optraden in de organisatie van de zorg voor minnekinderen. De studie besteedt aandacht aan het uitbesteden van de zorg voor peuters en zuigelingen. Ook komt het profiel van de min aan bod: haar burgerlijke staat, haar ouderdom en haar maatschappelijke positie. De dataset is in 1980 gecreëerd door de in 2007 overleden Leidse sociaal-historicus Dirk-Jaap Noordam.  

DOI: 10.17026/dans-zyx-w2vz

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS:

  • Berkhout, dr D.J. (UvA) (2018): Pyttersen’s Almanak. DANS. DOI: 10.17026/dans-z73-s9k7
  • Cavallo, Dr C. (UvA) (2018): Velsen 1: data retrieval of analyses on the faunal remains from the Roman harbor (15-30AD). DANS. DOI: 10.17026/dans-zat-586g
  • Dijk, Dr. S. van (Huygens ING) (2018): NEWW Women Writers. DANS. DOI: 10.17026/dans-x4u-2vha
  • Doorenbosch, Dr M. (Faculty of Archaeology Leiden University) (2013): Ancestral Heaths. Reconstructing the barrow landscape in the central and southern Netherlands. DANS. DOI: 10.17026/dans-xy4-by6m
  • Enckevort, H. van; Harmsen, C. (Gemeente Nijmegen) (2015): In de periferie van de canabae legionis. Archeologisch onderzoek in de Frans Halsstraat en de Daalseweg, Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 192. DANS. DOI: 10.17026/dans-zh9-gmug
  • Jordanov, drs. M.S.; Hoof, drs. B.I. van (Raap Archeologisch Adviesbureau B.V.) (2013): Plangebied Veerstalblok 17 te Gouderak, gemeente Ouderkerk; archeologisch onderzoek: een opgraving. DANS. DOI: 10.17026/dans-za4-nac5
  • Klandermans, prof. dr. P.G. (VU); Van Stekelenburg, dr. J.; Gaidyte, Dr. T. (2014): Caught in the act of protest: CCC-project. DANS. DOI: 10.17026/dans-zwj-gkeu
  • Leije, MA J. van der (Archeologisch Onderzoek Leiden) (2018): Archeologisch onderzoek van boerderij Veldheim. DANS. DOI: 10.17026/dans-xpj-2hhz
  • Ringenier, drs. H. (Archeologie Deventer) (2018): Inventariserend proefsleuvenonderzoek en opgraving Douweler Leide Zuid. DANS. DOI: 10.17026/dans-xtc-5xg8
  • Smole, drs. L. (Gemeente Arnhem) (2018): Musis Sacrum, Archeologische begeleiding van de sloop van de theaterzaal t.b.v. nieuwbouw. DANS. DOI: 10.17026/dans-zg2-aznd

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar.