Sinds kort beschikbaar (juni 2019)

CentERdata

Huiselijk geweld in Nederland

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is in het LISS panel van juni t/m augustus 2017 een vragenlijst afgenomen over de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland. Dezelfde vragenlijst werd ook afgenomen door het CBS onder een ‘verse’ aselecte steekproef. Het dubbel uitvoeren had primair als doel om te onderzoeken of één van beide manieren duidelijk andere uitkomsten zou opleveren. Begin dit jaar zijn de uitkomsten gepubliceerd in een rapport, beschikbaar op de WODC-website. Uit de resultaten blijkt dat de overeenkomsten tussen het LISS-panel en het CBS-onderzoek vrij groot zijn. De data van de afname in het LISS panel – Personal Safety 2017 – zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

lissdata.nl

Huiselijk geweld in Nederland.
foto Alexas / Pixabay

Ook sinds kort beschikbaar

Studies LISS panel
 • Pieters, R.; Giesen, R. van, december 2016 – maart 2017 – juni 2017 – september 2017, Tilburg Consumer Outlook Monitor
 • CentERdata, december 2017 t/m maart 2018, Politics and Values – Wave 10
 • CentERdata, oktober – november 2018, Economic Situation: Assets – Wave 6
 • CentERdata, juli – augustus 2018, Economic Situation: Housing – Wave 11
 • CentERdata, november – december 2018, Health – Wave 11

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl

DANS

Stormvloed aan data vanuit PAN

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) is een databank waarop vondsten van metaaldetector hobbyisten online ontsloten worden. De collectie bestaat uit onder andere kledingspelden, munten, haarpinnen, kunstvoorwerpen en wapens. De vondsten worden professioneel gefotografeerd en gedetailleerd beschreven. 

DANS zorgt voor de duurzame archivering van de PAN-databank en voor ontsluiting via ARIADNE en Europeana, zodat deze Nederlandse vondsten ook in Europees verband getoond en onderzocht kunnen worden. Een groot aantal opmerkelijke vondsten zijn nu zichtbaar in EASY.

DOI: 10.17026/dans-zbt-nexy

PAN ontsluit vondsten van hobbyisten, zoals dit massief gegoten beeldje van een everzwijn.
credits www.portable-antiquities.nl/ pan/#/object/public/PAN-00001571

Ook sinds kort beschikbaar

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiverings-systeem EASY van DANS:

 • Balint, K.; Das, prof. dr. E. (Radboud University); Stel, G.; Hoppener, M. (2019): Can a Funny Story with an Ambiguous Role Model Promote Dental Hygiene in Children? DANS. DOI: 10.17026/dans-zsh-qthf
 • Boon, Drs. P.J. (2018): Clay pipe heelmark photos for identifying finds. DANS. DOI: 10.17026/dans-xgk-2uek
 • Kooij, Dr G. van der (University of Leiden); Franken, Prof H.J. (University of Leiden); Ibrahim, Prof M.M. (Yarmouk University, Jordan); Kafafi, Prof Z.A. (Yarmouk University, Jordan) (2009): Excavation archive of the Tell Deir Alla project, Jordan – Paper Archive. DANS. DOI: 10.17026/dans-x4n-wkhu
 • Oosten, Dr R.M.R. van (Universiteit Leiden) (2018): Ranking the towns: Nieuw licht op de bevolkingsdichtheid van middeleeuwse steden: Archeologische opgravingen Leiden centrum. DANS. DOI: 10.17026/dans-zwm-r834
 • Peursen, prof. dr. W.T. van (Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam); Veldman, MA J.G. (Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam) (2018): Linking Syriac Liturgies. DANS. DOI: 10.17026/dans-26t-hhv7
 • Pijls, Dr. B.G.C.W. (LUMC) (2018): Segmental induction heating of orthopaedic metal implants. DANS. DOI: 10.17026/dans-z5e-qerx
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2016): Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2016 – COB2016. DANS. DOI: 10.17026/dans-2xr-3pa7
 • Tump, drs M. (BAAC bv) (2018): Sporen onder Betonson. Onderzoek naar bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd onder de voormalige betonfabriek te Son gemeente Son en Breugel. DANS. DOI: 10.17026/dans-x4v-92r9

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar.