De Parthenos Guidelines to FAIRify datamanagement and make data reusable geeft in twintig richtlijnen weer hoe data uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen meer FAIR gemaakt kunnen worden. PARTHENOS staat voor Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies.  Het project is interdisciplinair en verbindt bestaande Europese infrastructuren en diverse projecten om voor onderzoekers een meerwaarde te creëren op het gebied van taal, cultureel erfgoed, geschiedenis en archeologie. Later dit jaar verschijnt de gids ook in andere talen, zoals Italiaans, Duits en Grieks.

parthenos-project.eu