Het leven van vijftigplussers

De koppeling tussen data van SHARE Nederland en data van CBS Microdata Services zorgt voor nog meer informatie over het leven van 50-plussers.

Geïnteresseerden in onderzoek naar de leefsituaties en veranderingen in het leven van 50-plussers, kunnen gebruik maken van gegevens uit de Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) databank.

Uit 28 landen

Adriaan Kalwij, teamleider van SHARE in Nederland: “SHARE is een multidisciplinaire, crossnationale databank met gegevens van personen die 50 jaar of ouder zijn, en hun partners, over onder meer hun lichamelijke en psychische gezondheid, sociale netwerk van vrienden en familie, en hun sociaaleconomische situatie (zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktparticipatie, inkomen en besparingen).” Om de twee jaar wordt een enquête uitgezet in 28 landen. In de eerste 5 golven zijn de data verzameld door middel van interviews bij de respondenten thuis en in golven 6 en 7 zijn de vragenlijsten in Nederland via het internet afgenomen. Ook zijn er lichamelijke metingen uitgevoerd zoals handgreepkracht, loopsnelheid, zitten en opstaan en longcapaciteit.

De databank van SHARE bevat gegevens over de leefsituatie van 50-plussers in Europa.

Voordelen

Sinds kort kunnen SHARE-NL-data gekoppeld worden aan bestanden binnen de CBS Microdata Services faciliteit. Kalwij: “Dit levert voordelen voor onderzoekers op. Zo kunnen gegevens die niet bevraagd zijn in de SHARE-enquête, maar die wel beschikbaar zijn in CBS-microbestanden, worden toegevoegd aan de SHARE-NL-data voor onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsinformatie zoals het gebruik van medicijnen of informatie over ziekenhuisopnames. Daarnaast kunnen SHARErespondenten, ook als ze gestopt zijn met SHARE, toch worden gevolgd over de tijd als bijvoorbeeld gegevens over iemands arbeidsmarktparticipatie bekend zijn binnen de CBS-faciliteit.”

SHARE-data kunnen kosteloos worden gebruikt, aan het gebruik van CBS Microdata Services zijn wel de reguliere kosten verbonden. Lees hier meer informatie over de diensten van het CBS.

Neem voor meer informatie contact op met het CBS via microdata@cbs.nl
Toestemming voor het gebruik van SHARE-NL-data via de CBS Microdata Services faciliteit kan worden aangevraagd bij dr. Adriaan Kalwij: A.S.Kalwij@uu.nl