Kort: DANS-subsidie voor ICPSR Summer Program

DANS verleent ook dit jaar weer subsidie aan research masterstudenten en PhD’s voor het bezoeken van het Summer Program in Quantitative Methods of Social Research van het Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR). De subsidie bedraagt 2.000 euro, aanvragen kunnen tot 1 april worden ingediend. Meer informatie staat op de website van DANS. (HB)

Bekijk voor meer informatie de website van DANS.