Platform voor Holocaustonderzoek

EHRI, een Europees platform met informatie over de Holocaust, biedt naast online toegang tot 325.000 beschrijvingen ook trainingen, workshops, conferenties en meer.

Het Joodse echtpaar Fientje en Jaap Weyel dook, om deportatie te voorkomen, vanaf september 1942 ruim twee en een half jaar onder in Aalten vlakbij de Duitse grens. Hun dagboek vormt een belangrijke historische bron voor onderzoek naar aspecten van de Jodenvervolging en de Holocaust. Dit dagboek vormt een voorbeeld van online beschikbaar gesteld materiaal via EHRI.

Duizenden bestanden

EHRI staat voor European Holocaust Research Infrastructure. EHRI maakt het voor onderzoekers mogelijk om vele duizenden bestanden te gebruiken voor Holocaust-studies. EHRI kwam van 2010 tot 2020 tot stand, gefinancierd door de EU. De ontwikkeling van deze gemeenschappelijke toegang tot archiefcollecties vereiste ontwikkeling en toepassing van richtlijnen en standaarden op gebieden zoals archiefbeschrijvingen, termen en begrippen, gebruikslicenties en vertalingen. Afspraken over en toepassing van dataharmonisatie en -autorisatie speelden ook een belangrijk rol. Nu, tien jaar later, is EHRI onderdeel van de EU-roadmap van onderzoeksinfrastructuren en is het de betrokken organisaties uit meer dan 20 landen gelukt om naast het portaal ook trainingen, workshops, conferenties en fellowships neer te zetten. Het belang van Holocaustonderzoek en -herdenking wordt nog steeds internationaal erkend. Zo heeft de Europese Raad in december 2018 een verklaring aangenomen over de strijd tegen het toenemende antisemitisme en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak om de joodse gemeenschappen en instellingen beter te beschermen.

Het echtpaar Weyel hield onder andere het aantal ondergedoken dagen bij. Credits: NIOD.

Het NIOD is een van de 161 Nederlandse instellingen en een van de ruim 2.165 archiefinstellingen uit bijna 60 landen van wie 325.000 archiefbeschrijvingen toegankelijk zijn gemaakt via de EHRI-portal. Het dagboek van het echtpaar Weyel is hier een van. Onder leiding van het NIOD wordt de komende periode gewerkt aan een permanente onderzoeksinfrastructuur op het gebied van Holocaust-studies.

Bekijk voor meer informatie de EHRI-website.