Nieuwe directeur DANS omarmt open science

Sinds 1 april is Henk Wals directeur van DANS. Zijn visie is helder: “Waar het om draait, is de beweging richting open science. Naarmate onderzoeksdata en -resultaten sneller en beter gedeeld worden, versnelt de kenniscirculatie en boekt de wetenschap in een hoger tempo resultaten. In Nederland houden ruim honderd organisaties zich bezig met data, opslag, infrastructuren, etc. Hoe ordenen we dat landschap, welke afspraken maken we over het verbinden van onderzoeksgegevens en hoe voorkomen we duplicatie van services? Gelukkig zijn er initiatieven als het Nationaal Platform Open Science en de European Open Science Cloud. Samen bewegen we richting een netwerkorganisatie met goede taakverdeling, coördinatie en afspraken. DANS heeft alles in zich om een nuttig knooppunt te vormen in een netwerk van Nederlandse en Europese instellingen die bijdragen aan de data-infrastructuur. Wij zijn bereid ons aan zo’n rol te committeren. En KNAW en NWO steunen deze gedachte, is mij verzekerd.”

dans.knaw.nl