Sinds kort beschikbaar (juni 2020)

CentERdata

Denkend aan Nederland

Wat zijn de meest typerende kenmerken voor Nederland? En welke factoren dragen bij aan het gevoel van verbondenheid met Nederland? Dit heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht in 2019. Het doel was om de Nederlandse identiteit in beeld te brengen. Daartoe is gebruikgemaakt van het LISS panel. Vanwege de omvang van het onderzoek werden de vragen in twee metingen afgenomen van juli tot en met september 2019. Mede op basis van deze data is het ‘Sociaal en Cultureel Rapport 2019 – Denkend aan Nederland’ gepubliceerd. De data zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar

Studies LISS panel
 • Abidi, L.; Nilsen, P., april 2017, Implementation of alcohol prevention in healthcare in the Netherlands
 • Kok, L., april 2017, Pension designs and continued working after retirement
 • Portegijs, W., juni 2018, Emancipatiemonitor 2018
 • CentERdata, oktober-november 2018, Social Integration and Leisure – Wave 11
 • CentERdata, juni-juli 2019, Economic Situation: Income – Wave 12
 • CentERdata, juli-augustus 2019, Economic Situation: Housing – Wave 12

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via lissdata.nl

DANS

Nieuw in EASY
Maritieme opgravingsdossiers

Sinds de inpoldering van de Wieringermeer zijn honderden scheepswrakken aangetroffen, vergaan op de voormalige Zuiderzee. De documentatie hiervan varieert van eenvoudige meldingen tot volledig uitgevoerde archeologische opgravingen. Het gaat om waardevolle en unieke brondocumentatie voor (scheeps)archeologisch onderzoek. Stichting Batavialand beheert zowel de archeologische objecten als het bijbehorende archief van de maritieme rijkscollectie namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onlangs heeft de Stichting de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie gedigitaliseerd. Deze bijzondere collectie wordt nu toegankelijk gemaakt via EASY. DOI: 10.17026/dans-x6z-3dnp

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiverings-systeem EASY van DANS: 

 • Berkel, dr. R. van (Utrecht University) (2020): Versterking methodisch werken via HRM. DANS. DOI: 10.17026/dans-x3w-7q4b. 
 • Farace, dr. D. (GreyNet International) (2020): Grey Literature Resources generate and drive Awareness to the Circular Economy. DANS. DOI: 10.17026/dans-zhz-kg3z. 
 • Frankena, dr. K. (Wageningen University) (2020): ROMAN, Few-Foods-Diet and ADHD in Practice. DANS. DOI: 10.17026/dans-xn4-6pjh. 
 • Gregory, K.M. (Data Archive and Networked Services) (2018): Data Discovery and Reuse Practices in Research. DANS. DOI: 10.17026/dans-xsw-kkeq. 
 • Heine, F.A. (Tilburg University) (2020): Using Moral Foundations in Government Communication to reduce Vaccine Hesitancy. DANS. DOI: 10.17026/dans-xuv-vyzk. 
 • Jordanov, drs. M.S. (RAAP) (2020): Kasteelpark IJsselstein, gemeente IJsselstein, een archeologische opgraving. DANS. DOI: 10.17026/dans-z33-gtvv. 
 • Leemans, L.H. (Radboud University) (2020): A mutualism between unattached coralline algae and seagrasses prevents overgrazing by sea turtles. Ecosystems. DANS. DOI: 10.17026/dans-25p-82rx. 
 • Lutkie, T. (2019): De pot en de ketel: Nederlandse dagbladen en hun oordeel over communisme en fascisme, 1918 – 1939. DANS. DOI: 10.17026/dans-zeq-tnzx.
 • Moretta, dr. T.M. (Department of General Psychology, University of Padova) (2019): Data from problematic and non-problematic Facebook users who performed a Go/Nogo task with Facebook-related, pleasant, unpleasant, and neutral pictures and a self assessment manikin (SAM). DANS. DOI: 10.17026/dans-zqm-d9zh. 
 • Nollen, drs. J.H. (Gemeente Breda) (2020): Breda Kasteelplein (AO). DANS. DOI: 10.17026/dans-zxr-3xtd. 
 • Scholtens, J. (Commissariaat voor de Media) (2019): Representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s 2019. DANS. DOI: 10.17026/dans-27s-4q6g.
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2018): Vrouwen in besluitvorming 2018 – VIB2018. DANS. DOI: 10.17026/dans-26j-7rw8. 
 • Westen, dr. C.J. van (University of Twente) (2020): Landslide inventory of the 2018 monsoon rainfall in Kerala, India. DANS. DOI: 10.17026/dans-x6c-y7x2. 

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden open access beschikbaar.