PID Graph van de Nederlandse wetenschap

Benieuwd naar informatie over de Nederlandse wetenschap? De portal NARCIS.nl biedt steeds meer informatie door de automatische koppeling van persistent identifiers in een PID Graph. 

Een persistent identifier (PID) is vergelijkbaar met een Burgerservicenummer voor digitale objecten; het is een uniek en blijvend nummer waaraan allerlei informatie is gekoppeld. Het gebruik van PIDs is van groot belang om op een betrouwbare manier te kunnen verwijzen naar het juiste artikel of de juiste persoon of organisatie. Aan veel wetenschappelijke informatie is dan ook zo’n PID toegekend. Door deze PIDs en door de koppeling van een PID aan een andere PID, verbetert de vindbaarheid, toegankelijkheid en navigatie van onderzoeksgegevens. Het koppelen van PIDs kan automatisch doordat PIDs ook leesbaar zijn voor computers. Het Europese project FREYA onderstreept de kracht van PIDs en bouwt aan een infrastructuur voor PIDs als essentieel onderdeel van de European Open Science Cloud (EOSC).

De nationale portal NARCIS.nl biedt informatie over (open access) publicaties, datasets, onderzoeksprojecten, wetenschappers en onderzoeksinstituten. Onlangs is de informatie in NARCIS verrijkt met behulp van bestaande en nieuwe PIDs. Zo zijn onderzoeksorganisaties nu eenduidig identificeerbaar in NARCIS doordat ze nu de nieuwe PID research organisation identifier (ROR) bevatten. 

PID Graph maakt relaties zichtbaar. In dit voorbeeld zijn twee papers van 1 onderzoeker via NARCIS beschikbaar. Van 1 paper is bekend dat het hoort bij deze onderzoeker. Omdat NARCIS eigen informatie linkt met informatie uit externe bronnen (bijvoorbeeld ORCID), wordt ook de link met het tweede paper bekend. De NARCIS PID Graph haalt deze externe informatie op en integreert het in NARCIS, waardoor de link tussen het tweede paper en de onderzoeker ook zichtbaar wordt, gevisualiseerd met het blauwe PID Graph symbool. Credits: Ricarda Braukmann

Relaties zichtbaar

Door PIDs met elkaar te verbinden in een PID Graph kunnen meer relaties zichtbaar gemaakt worden in NARCIS. Zo vergelijkt NARCIS bijvoorbeeld de informatie van het portaal van ORCID (een PID voor onderzoekers) met de beschikbare informatie in NARCIS en linkt publicaties aan de onderzoeker als deze nog niet als auteur was herkend. Op dezelfde manier is een link gemaakt met unpaywall.org, waardoor NARCIS nu ook informatie geeft over open access versies van bepaalde wetenschappelijke artikelen. Een laatste voorbeeld is de beschikbaarheid via NARCIS van de informatie van altmetric.com, een webservice over de online impact van papers of datasets op bijvoorbeeld twitter of facebook. De NARCIS PID Graph maakt het ook mogelijk om resultaten te verzamelen van bepaalde onderzoeksprojecten. In een pilot project hebben het Donders Instituut, de Radboud Universiteit en DANS publicaties en datasets uit het NWO-gefinancierde project Language in Interaction aan elkaar gekoppeld. 

De PID Graph biedt dus veel mogelijkheden om de informatie in NARCIS te verrijken. Hiervoor is het wel van belang dat PIDs door onderzoekers en instellingen worden gebruikt en meegeleverd in de metadata. 

narcis.nl

project-freya.eu