Hoe zoeken gebruikers naar data van andere onderzoekers?

­Hergebruik van door anderen gecreëerde data kan een veelbelovende onderzoeksstrategie zijn, maar er is weinig bekend over de manier waarop gebruikers naar dergelijke data zoeken. 

Data-archieven spelen een belangrijke rol bij het ontsluiten van zogenoemde secundaire data. Toch is er maar weinig bekend over de manier waarop gebruikers naar deze data zoeken. Wat zijn hun motieven? Waarvoor hebben ze de data nodig? Wat voor soort data zoeken ze? 

Uit ‘Diversiteit van de data’ (linker grafiek) blijkt de diversiteit van de data die onderzoekers uit verschillende disciplines nodig hebben. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan data van buiten de eigen discipline nodig te hebben. ‘Gebruik van data’ (rechter grafiek) toont het kerngebruik van de data door de respondenten; 71% zei data te gebruiken als basis voor een nieuwe studie. De grafiek laat zien dat het datagebruik wordt bepaald door disciplinaire domeinen en methoden; zo worden domeinen die doorgaans gebruikmaken van computeronderzoeksmethoden, geassocieerd met het gebruik van data voor model- en algoritme-input. Voor beide afbeeldingen geldt: statistisch significante associaties gedetecteerd met Bonferroni-correctie voor gelijktijdige paarsgewijze marginale onafhankelijkheid; n = 1677; significantieniveau: p <0,05). Credits: Kathleen Gregory en Steamwork Graphics

1.677 respondenten

Onlangs hebben onderzoekers van DANS, de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam de resultaten van het grootste bekende onderzoek naar deze vragen gepubliceerd in het kader van een project gefinancierd door NWO creative Industries Grant in samenwerking met Elsevier 1.677 respondenten uit 105 landen, uit verschillende disciplines, met verschillende rollen en in verschillende fasen in hun academische loopbaan, vulden de vragenlijst in. De uitkomsten van het onderzoek, gepubliceerd in het artikel Lost or found? Discovering data needed for research (Gregory, K., Groth, P., Scharnhorst, A. & Wyatt, S. (2020). Harvard Data Science Review. DOI: 10.1162/99608f92.e38165eb), geven inzicht in de databehoeften van de respondenten, de bronnen en strategieën die ze gebruiken om data te vinden en de criteria die ze hanteren om die data te evalueren. 

De onderzoeksgegevens zijn vrij toeganke-lijk via EASY: Gregory, K.M (Data Archive and Networked Services) (2020): Data Discovery and Reuse Practices in Research. Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel van Kathleen Gregory, M.A., MSLIS, PhD-kandidaat, werkzaam bij het project Re-SEARCH bij Research & Innovatie binnen DANS. 

DOI: 10.17026/dans-xsw-kkeq