Wat kenmerkt een data steward?

Waar halen data stewards hun kennis vandaan en hoe kan Nederland dit professioneler aanpakken? Een NPOS-project onderzocht het.

Door: Marjan Grootveld

“Willen we Open Science tot dagelijkse praktijk maken, dan hebben we veel data stewards nodig. Hun verantwoordelijkheden en expertise moeten passen bij het onderzoek dat zij ondersteunen en bij hun positie in de organisatie.” Het zijn uitspraken van Margreet Bloemers, projectleider FAIR-data bij onderzoeksfinancier ZonMw. Tot op heden ontbreken echter duidelijke opleidingstrajecten en functiebeschrijvingen voor data stewards. Tijd voor een verkennend onderzoek. Vanuit het Nationaal Platform Open Science (NPOS) werd opdracht gegeven voor het project Professionaliseren van data stewardship: competenties, training en educatie. 

Vele betrokkenen

Een LCRDM-taakgroep nam de opdracht aan, samen met het Dutch Techcentre for Life Sciences. Ook andere partijen verbonden zich aan het project: de Vereniging van Universiteiten, de Nederlandse Vereniging van Hogescholen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, het Promovendi Netwerk Nederland en SURF. 
De taakgroep verzamelde case studies van data stewards in Nederlandse instellingen. Daaruit bleek onder andere een tekort aan formele opleiding voor data stewards (als uitzondering werd de RDNL-training Essentials 4 Data Support opgemerkt). Datacompetenties uit een eerdere studie werden gebruikt om bestaande trainingen te annoteren. Het project leverde bovendien componenten op van een functieprofiel voor data stewards, met taken zoals “adviseert over compliance met regelgeving” en “identificeert de behoefte aan data-infrastructuur”, met hun uitwerking op verschillende functieniveaus. 

Data steward skills tool

De voornaamste aanbeveling aan de projectpartners is om hiermee concrete functieprofielen op te stellen. Dit helpt de onderzoeksinstellingen bij het uitvoeren van hun databeleid en biedt data stewards een carrièreperspectief. Het ontwikkelen van een data steward skills tool is een andere aanbeveling. Hierin komen taken, benodigde competenties en passend trainingsaanbod samen. Met vereende – Nederlandse maar ook internationale – inspanningen is op termijn bovendien een gecertificeerd curriculum wenselijk. 

openscience.nl 

DOI: 10.5281/zenodo.4320505