Sinds kort beschikbaar: DANS

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij DANS.

Collectie maritieme opgravingsdossiers Batavialand compleet

Stichting Batavialand heeft de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie van het voormalig maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedigitaliseerd. Deze bijzondere collectie is nu compleet toegankelijk via DANS. Het betreft hoofdzakelijk de dossiers van wrakken die werden aangetroffen in Flevoland zoals bij de ontginning van de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Het betreft waardevolle en unieke brondocumentatie van wrakken uit de IJzertijd tot en met het begin van de 20ste eeuw. De wrakdossiers bevatten onder andere meldingsbriefjes, correspondentie, situatieschetsen, vondstenlijsten, interne rapporten en divers beeldmateriaal.

DOI: 10.17026/dans-x6z-3dnp

Meer informatie: easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:155737

Credits: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS: 

 • Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeo¬≠logisch Depot (2019): Opgravingsdocumentatie scheepswrak Buytensorgh. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zv3-hpm5
 • Buringh, Dr. Dr. Ir. E. (Utrecht University) (2020): European urban population, 700 – 2000. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xzy-u62q
 • Cebo, Prof. Dr. DC (Daniel Cebo) (2017): Immunisation for HIV-Infected People. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-z28-jb59
 • Doornik, MSc. S.F.W. van (University of Groningen) (2019): Eating Disoder Syptoms – Relationships with Meaning in Life. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zh5-cq72
 • Ebben, PhD. RHA (HAN University of Applied Sciences) (2019): Quality of solo ambulance care by physician assistants versus ambulance nurses for non-conveyed patients: An observational study in the Netherlands. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zqw-qbqp
 • Harteveld, dr. E.; Brug, prof. W. van der; de Lange, prof. S.L. de; Meer, prof. T.W.G. van der (University of Amsterdam) (2021): Replication data (with rounded standardized macro variables) for “Multiple roots of the populist radical right: support for the Dutch PVV in cities and the countryside”. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-25u-s3af
 • Inist-CNRS (2018): OpenGrey. System for Information on Grey Literature in Europe.
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xtf-47w5
 • Prikaziuk, MSc E. (Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente) (2021): Google Earth Engine Sentinel-3 OLCI Level-1 Dataset Deviates from the Original Data: Causes and Consequences. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xb8-efke
 • Smeets, dr. E. (KBA) (2021): Monitor Scholen Passend Onderwijs, 2019.
  DANS. DOI: 10.17026/dans-z37-auws
 • Snijder, dr R. (OAPEN Foundation) (2021): Words Algorithm Collection : finding closely related open access books using text mining techniques. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xbm-qr5e 

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar.