Onderzoek met LISS panel data

Wat zijn kenmerken van VVD-kiezers? Hoe staat het met de mentale gezondheid van Nederlanders? Wie gebruikt de CoronaMelder app? Deze en andere vragen worden beantwoord met data uit het LISS panel.

Sinds 2007 worden in het longitudinale LISS panel (Longitudinal Internet studies for the Social Sciences), beheerd door CentERdata, vragenlijsten voorgelegd aan ongeveer 7.500 panelleden van 16 jaar en ouder uit 5.000 huishoudens in Nederland. Het panel is gebaseerd op een willekeurige kanssteekproef uit het bevolkingsregister, getrokken door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zelfaanmelding voor het panel is niet mogelijk en huishoudens zonder internet krijgen apparatuur in bruikleen.
De door het LISS panel verzamelde data zijn beschikbaar via het LISS Data Archive, al jaren een rijke bron van informatie om allerlei onderzoeksvragen te beantwoorden. De data zijn vrij toegankelijk voor onderzoekers en beleidsmakers na het ondertekenen van een statement.

Data hergebruiken

Onderzoeker Matthijs Rooduijn (Universiteit van Amsterdam) maakt bijvoorbeeld gebruik van LISS panel data voor de blog Stuk Rood Vlees. In de rubriek Plaatjes van de electoraatjes schrijft hij over de sociaal-demografische kenmerken en opvattingen van de kiezers van de tien grootste partijen. Zo blijken bijvoorbeeld VVD-stemmers steeds kosmopolitischer te zijn geworden. De data komen uit de LISS kern­­vragenlijst Politics and Values die jaarlijks wordt afgenomen.
Ook Peter van der Velden (CentERdata) gebruikt LISS panel data in zijn onderzoek naar de effecten van corona op de mentale gezondheid. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking in 2020 niet slechter was dan vóór de corona-uitbraak.

Het koppelen van gegevens levert rijke datasets op, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar het gebruik van en opvattingen over de CoronaMelder app.
Credits: coronamelder.nl


Het is ook mogelijk om tegen be­taling een nieuwe dataverzameling uit te voeren in het LISS panel. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gekoppeld worden aan andere data in het LISS Data Archive. Dit levert een zeer rijke dataset op waarmee vele onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Zo onderzoekt Nynke van der Laan (Tilburg University) in opdracht van het Ministerie van VWS het gebruik van en opvattingen over de CoronaMelder app. Voor deze vragenlijst werden panelleden geselecteerd die eerder hadden meegedaan aan de kernvragenlijst Health en aan een onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus, zodat extra achtergrondinformatie gebruikt kon worden. De voorlopige resultaten laten zien dat jongeren en mensen met basisschool of VMBO als hoogste opleidingsniveau de app naar verhouding minder gebruiken. De overheid wil daarom meer aandacht gaan besteden aan deze doelgroepen.

ODISSEI call LISS panel

In mei 2021 is de nieuwe ODISSEI call geopend voor LISS panel projecten. Naast reguliere voorstellen om data te verzamelen via het LISS panel nodigt ODISSEI onderzoekers uit om voorstellen in te dienen voor projecten die survey data combineren met CBS microdata. Er is in deze ronde financiering beschikbaar voor vier reguliere projecten van veertig vragen. Eén beurs zal daarnaast worden toegekend aan een project dat LISS panel data koppelt met CBS microdata.

Vele mogelijkheden

Wil je meer informatie of ben je benieuwd of ook jouw vraagstuk beantwoord kan worden met gegevens uit het LISS panel? Neem dan contact op via info@lissdata.nl.

centerdata.nl/nl/databank/liss-panel-data