Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Eenzaamheid voorkomen in een periode van social distancing (COVID-19)

In mei 2020 hebben Dr. Lodder, Dr. van Scheppingen, Dr. De Caluwé en Dr. Reitz van het departement ontwikkelingspsychologie, Tilburg University, de impact van de coronacrisis op sociale contacten en eenzaamheid onderzocht in het LISS panel. Eén van de conclusies is dat afnames in de hoeveelheid contact (met name met collega’s en kennissen) en afnames in de ervaren kwaliteit van dat contact (met name met mensen buiten het huishouden) samenhingen met een toename in eenzaamheid. Ook bleek dat het gebruik van meer copingstrategieën (zoals videobellen of tuinieren) samenhing met minder eenzaamheid. De data van dit onderzoek zijn beschikbaar via het LISS Data Archive.
DOI: 10.17026/dans-zne-2bat

Credits: foto Surface via Unsplash

Ook sinds kort beschikbaar:

•        Harteveld, E., augustus 2019, Affective polarization. DOI: 10.17026/dans-zff-t4nn.

•        Hilbert, L., februari 2020, Social exclusion, control and financial scarcity – February 2020. DOI: 10.17026/dans-29g-3bjg.

•        Rosema, M., Huddy, L., februari 2020, Party attachment – Wave 1. DOI: 10.17026/dans-xw7-sxry.

•        Bos, L., maart 2020, Political intolerance. DOI: 10.17026/dans-zzn-x33w.

•        Van der Velden, P., maart – april 2020, Victims in Modern Society – Follow-up measurement. DOI: 10.17026/dans-zws-ffz7.

•        Verbakel, E., maart 2020, Retrospective informal care career – Main measurement. DOI: 10.17026/dans-xyf-v7vu.

•        Von Gaudecker, H., april 2020, Effects of the Outbreak of COVID-19 – Part 2

•        Haan, M., Ongena, Y., april 2020, Artificial Intelligence in Medicine. DOI: 10.17026/dans-zfc-smnw.

•        Westerhof, G., ten Klooster, P., mei 2020, The Dutch Mental Health Continuum Short Form – Revised. DOI: 10.17026/dans-25d-n6kr.

•        Steinmetz, S., mei – juni 2020, Elderly and Loneliness Wave 1 – Wave 2. DOI: 10.17026/dans-xyz-zk56, DOI: 10.17026/dans-zfy-ryrz.

•        Bol, N., Antheunis, M., juni – augustus 2019, Video consultation. DOI: 10.17026/dans-zvq-8jzj.

•        Hendriks, I., Lubbers, M., Savelkoul, M., juni 2020, Understanding attitudes towards refugees as compared to immigrants

•        Jansen, G., Janssen, S., Levels, M., juni 2020, Resilience towards robotization. DOI: 10.17026/dans-232-jp33.

•        Rooduijn, M., juni 2020, Corona measures. DOI: 10.17026/dans-2zq-c994.

•        Janssen, H., van Ham, M., juli 2020, Neighbourhood perceptions. DOI: 10.17026/dans-22g-rgt5.

•        Lo lacono, S., Juli 2020, Effect of the Pandemic on Social Trust. DOI: 10.17026/dans-zk3-vyph.

•        Verbakel, E., juli 2020, Retrospective informal care career – Follow-up measurement. DOI: 10.17026/dans-z6w-rd24.

•        Hilbert, L., augustus 2020, Social exclusion, control and financial scarcity – August 2020. DOI: 10.17026/dans-z3a-22m8.

•        Visser, V., de Koster, W., van der Waal, J., november 2020, How to reduce the education gap in participation in citizens’ initiatives. DOI: 10.17026/dans-xas-y9fv.

•        Centerdata, 2020, Initial Questionnaire – 2020. DOI: 10.17026/dans-xvp-87as.

•        Centerdata, april – mei 2020, Work and Schooling – Wave 13.  DOI: 10.17026/dans-xgb-wdnc

•        Centerdata, september – oktober 2020, Family and Household – Wave 13. DOI: 10.17026/dans-xxu-7mzv.

•        Centerdata, december 2020 – maart 2021, Politics and Values – Wave 13. DOI: 10.17026/dans-xkc-x8sz.

•        Centerdata, mei – juni 2021, Personality – Wave 13. DOI: 10.17026/dans-zry-ptb4.

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via LISS Data Archive.