Hertogdombrabant.nl toont de (geografische) samenstelling van het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen. De site ontsluit door middel van historische GIS-kaarten allerlei historische statistieken, zoals bevolkingsomvang, belastingen, politieke representatie en religieuze instellingen. Door: Rombert Stapel.

De achterliggende data zijn vrij te downloaden via de IISH Data Collection website. Dit is het resultaat van een samenwerking en financiële bijdragen van diverse partners, zoals het NWO-project Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant (dr. Mario Damen, UvA), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (dr. Rombert Stapel) en de Fryske Akademy (prof.dr. Hans Mol). 

Lees hier meer over hertogdom Brabant. De achterliggende data vind je hier.