ODISSEI en DANS hebben onlangs het rapport ‘Assessing FAIR Data Support Needs Amongst Data Supporters in the ODISSEI Community’ uitgebracht. Dit rapport schetst de belangrijkste resultaten van een survey die recent door ODISSEI en DANS is gehouden onder data stewards in Nederland.

Behoeften van data stewards

De survey was erop gericht meer te leren over Research Data Management (RDM) en de toepassing van FAIR-principes door RDM-support teams; wat zijn de behoeften van data stewards bij het ondersteunen van onderzoekers in het verwerken van (kwantitatieve) sociaalwetenschappelijke data. Een tweede doel was het achterhalen van eventuele uitdagingen voor RDM en hoe deze te overwinnen met op maat gemaakte FAIR data ondersteuning.

Ondersteuning

Uit de survey blijkt dat, ondanks de grote hoeveelheid FAIR-bronnen die online beschikbaar zijn, er behoefte is aan praktische begeleiding bij het toepassen van FAIR-principes in de sociale wetenschappen. Begeleiding op onder andere het gebied van privacy, anonimisering van gegevens en de naleving van de AVG-regels.

FAIR-helpdesk

ODISSEI en DANS willen een website opzetten met daarop praktische richtlijnen voor de implementatie van FAIR-principes in de sociale wetenschappen; een soort FAIR-helpdesk met ad-hoc ondersteuning. Ook willen ze in de toekomst netwerkactiviteiten organiseren om contacten te vergemakkelijken tussen data stewards die werkzaam zijn in de sociale wetenschappen. https://doi.org/10.5281/zenodo.6524821