Interviews van musea ontsloten in CLARIAH

Bij musea liggen vele waardevolle interviews over collectiestukken op de plank. Het project OH-SMArt werkt aan een manier om deze te delen met de sector en de wetenschap. 


Onderzoekersrestaurator Sanneke Stigter interviewt tentoonstellings­curator Bas Mühren in het Kröller-Müller Museum 
Credits: Marjon Gemmeke

Interviews met kunstenaars over de gedachte achter hun oeuvre, met restaurateurs over de gemaakte afwegingen bij het herstellen van collectiestukken, met kunsthistorici over de betekenis van kunstwerken in een brede maatschappelijke context. Museale instellingen beschikken vaak over unieke geluidsopnames, waardevol en interessant voor collega’s uit de eigen sector en uit de wetenschap, maar niet vindbaar of toegankelijk. Het door CLARIAH gefinancierde project OH-SMArt (Oral History – Stories at the Museum around Artworks) moet hier verandering in brengen.

Benodigde standaarden

“Om audiomateriaal te kunnen hergebruiken, moet het op een goede manier zijn gearchiveerd en ontsloten. Daarvoor moeten nogal wat stappen worden gezet”, vertelt Femmy Admiraal, Chief Data Officer van CLARIAH en Data Station Manager Humanities bij DANS. “De benodigde standaarden en procedures bestaan eigenlijk al jaren en beginnen nu ook hun plek te vinden in de Oral History.”

Virtuele werkomgeving

Binnen OH-SMArt ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Twente en DANS een technische workflow waarmee musea hun opnames stap voor stap kunnen archiveren. Admiraal: “De data moeten in het juiste formaat staan, voorzien van een transcript dat is gegenereerd door de automatische spraakherkenner, zodat de opname doorzoekbaar wordt. Zo’n transcript is niet gelijk foutloos, dus dat moet nog bewerkt en gecorrigeerd worden. Al die stapjes zetten we nu op in een virtuele werkomgeving.”

Dit voorjaar zijn de ontwikkelaars begonnen aan het samenstellen van de virtuele werkomgeving. Een eerste versie is nu beschikbaar en die zal gedurende het OH-SMArt project verder worden bijgeschaafd. “Idealiter wordt deze dan ook voorzien van een interface, zodat medewerkers van een museale instelling makkelijk alle stappen kunnen doorlopen en hun interviews kunnen archiveren bij DANS.”

Lees hier meer over OH-SMArt.

Stories in Motion 

Admiraal is vanuit DANS ook betrokken bij het project Stories in Motion, waarin onder andere interviews met vrouwen die vanaf de jaren vijftig actief waren in de Rotterdamse vrouwenbeweging worden gearchiveerd. “Hier werken we niet aan een technische, maar aan een procedurele workflow. Dat is dus een beschrijving van de verschillende stappen die medewerkers van in dit geval het Stadsarchief moeten zetten om de interviewdata goed te archiveren. Dat gebeurt dan via de standaard interface hiervoor van DANS.” De data worden zo toegankelijk voor archivarissen, onderzoekers (via de CLARIAH Media Suite), journalisten en het grote publiek.