Terugblik op het 25-jarig jubileum van Centerdata

Door: Lilly van Geest (Centerdata)

Op 9 juni vierde Centerdata haar 25-jarig jubileum in de aula van Tilburg University. Samen met partners, opdrachtgevers, oud-medewerkers en collega-onderzoekers proostten we op 25 jaar Centerdata. Het werd een mooie en inspirerende dag waarop we met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en oud-medewerkers een beeld schetsten van ons gezamenlijke onderzoek. Dat herinnerde ons er weer eens aan waarom we zo graag doen wat we doen: met dataverzameling en -analyse kunnen we echt een verschil maken voor mens en maatschappij!

Na zijn officiële opening gaf directeur Marcel Das het woord aan ‘founding father’ Arie Kapteyn. Hij deelde zijn persoonlijke verhaal over de oprichting van Centerdata en benadrukte het belang van probability-based panels. Daarna gaven Lonneke van de Poll-Franse, Marike Knoef, Lian Smits, Patricia Prüfer en Arjan Vliegenthart met hun lezingen en gesprekken een mooi beeld van het werk dat Centerdata samen met partners doet.

De sprekers gaven inkijkjes in hun werk en lieten tegelijk zien hoe waardevol de data van Centerdata daarbij zijn. Hoe helpen data de kwaliteit van leven te verhogen? Kan een jeugdzorginstelling met behulp van data sturen op betere ontwikkeling van kinderen? Zijn er betere pensioenkeuzes te maken met data? Wat vertellen data ons over verstandig lenen?

Dank aan alle sprekers en aan iedereen die aanwezig was op deze mooie dag. Om af te sluiten met de woorden van dagvoorzitter Joop Vos: “Het leven is mooi als je met data bezig bent!”.

Wandverslag van 25-jarig jubileum Centerdata Credits: https://www.creatiefverslag.nl/