Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Speech to text software in het LISS panel

In aanvulling op de klassieke methode van online dataverzameling (panelleden beantwoorden de vragen door een antwoord aan te klikken of, in het geval van een open vraag, een antwoord te typen) kan het LISS panel ook Speech to Text in online vragenlijsten toepassen. Het afgelopen jaar zijn er onderzoeken uitgevoerd waarbij deze spraaktechnologie succesvol in online vragenlijsten werd ingezet. In dit experimenten konden respondenten hun open antwoorden inspreken in plaats van typen. De gegeven antwoorden zijn op twee manieren opgeslagen: als audiobestand en als transcriptie naar tekst.

De data de zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

DOI: https://doi.org/10.17026/dans-xrg-2h89

Ook sinds kort beschikbaar vanuit het LISS panel:

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl.