CLARIAH & NDE conferentie

‘Samenwerken’ was een terugkerend thema tijdens de conferentie die CLARIAH en Netwerk Digitaal Erf­goed (NDE) op donderdag 24 november 2022 organiseerden in Munt­gebouw Utrecht. Dirk van Miert (PI van CLARIAH en directeur Huygens Instituut) en Afelonne Doek (directeur Nationaal Archief) benadrukten het belang van samenwerking tussen de erfgoedsector en de geesteswetenschappen tijdens het plenaire deel. Zonder bronnen geen onderzoek en zonder onderzoek geen bronnen. Digitale tools zorgen voor schaalvergroting en daar ligt de toekomst, betoogde Van Miert. Door het digitaliseren en linken van datasets kunnen erfgoedinstellingen meer context creëren binnen de eigen collectie en dit inzetten in bijvoorbeeld tentoonstellingen en publieksdiensten.

Dirk van Miert (directeur Huygens ING en PI Clariah) en dagvoorzitter Kirsten Paulus tijdens de conferentie van CLARIAH en NDE.
Credits: Marga Beesemer (KNAW Humanities Cluster)

De daaropvolgende keynotespreker, Kathryn Eccles (University of Oxford), bevindt zich met haar onderzoek ook op het snijvlak van onder­zoek en digitaal erfgoed. Zij vertelde over haar onderzoek naar hoe erfgoedinstellingen nieuwe tools en technologieën kunnen implemen­teren om de betrokkenheid van hun publiek te vergroten.

Tijdens de daaropvolgende parallelle sessies presenteerden onderzoekers vanuit verschillende disciplines over uiteenlopende onderwerpen zoals Linked Data, FAIR-gegevens en annotatie, (veilige en grootschalige) analyse van erfgoeddata en Artificial Intelligence in relatie met erfgoed. In al deze gebieden werden de mogelijkheden van samenwerking tussen onderzoek en erfgoed op digitaal gebied en manieren om elkaars kennis te benutten geïllustreerd. 

Die trend zagen we ook terug tijdens de poster- en demosessie. De samenwerking tussen verschillende disciplines leidt onder andere tot digitale infrastructuren als Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH). Deze maken veel nieuw onderzoek mogelijk, zo liet deze sessie zien.

De conferentie werd afgesloten met de aankondiging van een nieuwe Data Call: de CLARIAH Call for Heritage Data research projects. Deze call sluit aan bij de essentiële, maar kennisintensieve en kostbare stap van het FAIR maken van alle digitale data(sets). Onderzoekers krijgen zo toegang tot nieuwe data en erfgoedinstellingen kunnen hun data doorontwikkelen en verspreiden.

Bekijk de presentaties hier terug.