Van 17 tot 21 juli vond het tweejaarlijkse congres van de ESRA (European survey research association) plaats in Milaan. Dit evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, heeft tot doel onderzoekers, beleidsmakers, methodologen en statistici uit heel Europa samen te brengen, om kennis te delen en te verdiepen. Het thema van dit jaar was ‘Survey Onderzoek in Tijden van Crisis: Uitdagingen, Kansen en Nieuwe Richtingen’.

Deze ‘tijden van crisis’, gekenmerkt door gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering, vormen een grote uitdaging voor onderzoek in de sociale- en gedragswetenschappen. Hoe voer je bijvoorbeeld face-to-face interviews uit als langs de deuren gaan eigenlijk onmogelijk is? Zijn er alternatieve methoden beschikbaar? Veel grote internationale vragenlijsten (bijv. De European Value Survey en de International Social Survey Programme) overwegen om hun dataverzamelingsmethoden op de lange termijn te wijzigen naar een online methode voor hun dataverzameling.

Het Centerdata LISS-panel werd herhaaldelijk belicht tijdens het congres. Het diende als een voorbeeld van hoe online vragenlijstonderzoek efficiënt kan worden uitgevoerd en welke voordelen dit met zich meebrengt.

Het congres was echter niet beperkt tot discussies over deze ‘push to webstrategie’. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren survey methodologie, mixed-modes en mode effects, data management, respons bevorderende maatregelen, tooling, gamificatie en het gebruik van AI in vragenlijstonderzoek. Voor meer informatie over de besproken sessies, zie de website van de ESRA.

Over twee jaar zal het congres voor het eerst in Nederland, in Utrecht, worden gehouden.