Het TDCC SSH lanceert gemeenschappelijke projecten voor meer herbruikbare onderzoeksdata en software.

Het thematisch Digital Competence Centre (TDCC) voor Social Sciences and Humanities (SSH) is een initiatief dat een jaar geleden is opgezet om investeringen te faciliteren die ten goede komen aan FAIR en Open Science projecten in het SSH-domein.

Synergetisch netwerk

Dit eerste jaar stond in het teken van het verder definiëren van het doel en de uitgangspunten en de ontwikkeling van de bestuursstructuur van het TDCC SSH. “We zien het TDCC als een netwerk van mensen die het academische systeem willen veranderen, verbeteren wellicht, in de context van Open Science. Door partnerschappen aan te gaan en samen te werken aan de belangrijkste thema’s waar het SSH-domein mee te maken heeft. Activisten van de Open Science-beweging als het ware.” vertelt Nicole Emmenegger, Netwerk Manager van het TDCC SSH. 

Knelpunten aanpakken

Het TDCC SSH biedt financiële steun aan projecten die de zogenoemde ‘bottlenecks’ van het vakgebied aanpakken, zoals vastgelegd in het stappenplan van het TDCC. Diverse onderzoeksteams, bestaande uit zowel onderzoekers als ondersteunend personeel, hebben reeds gedetailleerde projectvoorstellen ontwikkeld om de geïdentificeerde knelpunten aan te pakken. Deze voorstellen zijn beschikbaar op de website van het TDCC. De verwachting is dat de eerste projecten van start zullen gaan in het voorjaar van 2024 en een looptijd kunnen hebben van maximaal 12 maanden.

De innovatieve aanpak van het starten met een idee en dit vervolgens ontwikkelen op basis van feedback van de gemeenschap heeft reeds opmerkelijke resultaten opgeleverd. Volgens Nils Arlinghaus, Community Coördinator voor het TDCC SSH, is er een concreet voorbeeld van een team dat na het delen van hun idee binnen het netwerk werd benaderd door een collega van een andere universiteit. “Deze collega bleek lokaal aan een zeer vergelijkbaar project te werken, maar de resultaten waren nog niet openbaar gemaakt. Deze anekdote illustreert duidelijk het voordeel van een aanpak die gefocust is op de gemeenschap, waardoor duplicatie wordt voorkomen en silo’s worden doorbroken.”

Uniek proces

Naast de kleinere bottleneck-projecten is er in november 2023 een tweede financieringsronde geopend voor wat ‘challenge-projecten’ wordt genoemd. Dit betreft grotere projecten met een maximale duur van 24 maanden. Net zoals bij de bottleneck-projecten gaat het hier om samenwerkingsprojecten die complexe vraagstukken aanpakken die de grenzen van individuele organisaties overstijgen. Volgens Arlinghaus is “het aanvraagproces voor deze oproep enigszins uniek. Voordat er een uitgebreid voorstel wordt ingediend bij de NWO, worden projectideeën eerst gezamenlijk ontwikkeld via het op de gemeenschap gerichte proces. Deze open en inclusieve aanpak bevordert co-creatie en dient ervoor te zorgen dat de uiteindelijke projecten beter aansluiten bij de werkelijke behoeften van de communities binnen het SSH-landschap.”

Grootse dag

Het eerste grote evenement van het TDCC wordt op 27 februari in Utrecht georganiseerd. De drie TDCC’s (SSH, Life Sciences & Health, en Natural & Engineering Sciences) en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) nodigen de gemeenschap uit voor een bijzondere dag met als thema ‘Teaming Up Across Domains’. Emmenegger en Arlinghaus verzekeren dat het geen doorsnee dag met formele presentaties zal zijn. “Met dit evenement streven we naar levendige discussies en de vorming van groepen die gedurende het komende jaar gezamenlijk domeinoverstijgende uitdagingen willen aangaan.”

Meer informatie over het evenement: tdcc.nl/evenementen/teaming-up-across-domains/
Meer informatie over TDCC-SSH: tdcc.nl/about-tddc/ssh/