Date:
Time:
Location: Online

Het ICPSR programma omvat een breed curriculum, variërend van inleidende tot gevorderde cursussen in een verscheidenheid van methoden en technieken. 

Meer informatie vind je hier.