Kort: Data Seal of Approval voor DNB Household Survey

Het internationale datakeurmerk Data Seal of Approval (DSA) is toegekend aan de DNB Household Survey (DHS). De DHS is een longitudinaal onderzoek over psychologische en economische aspecten van spaargedrag en wordt sinds 1993 afgenomen in het CentERpanel van CentERdata. Naast het bestuderen van financieel gedrag, worden de data ook gebruikt om andere studies te verrijken. De datasets bevatten informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen, gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen. Het keurmerk geeft aan dat de DHS-data op een betrouwbare wijze worden ontsloten en bewaard. Om de lange-termijn opslag te garanderen, wordt samengewerkt met DANS.

dhsdata.nl