“Wikidata kan een goudmijn zijn voor onderzoekers”

Hoe haal je de banden tussen Wikipedia en de Nederlandse erfgoedwereld aan? Wikipedia’s Hay Kranen trok een jaar geleden in bij het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. En nu zwaait deze eerste Nederlandse Wikipedian-in-Residence weer af.

Hij bracht Wikipedianen naar bibliotheek en archief en gaf aan archivarissen en bibliothecarissen meer dan tien Wikipedia-workshops. Maar hij deed nog veel meer. Kranen is trots op wat er is bereikt. “Gaandeweg ontdekte ik dat ik er op een tweeledige manier in stond: een evangeliserende en een pragmatische. Het eerste is beter geslaagd, dan het laatste.”

90.000 views

“We hebben veel gedigitaliseerd Publiek Domein-materiaal van het NA en de KB toegevoegd aan Wikimedia Commons.” En uit alles blijkt dat van de vele scans van Nederlands historisch erfgoed duchtig gebruik gemaakt wordt. Enthousiast: “Het interessantst vond ik het VOC-materiaal uit de Atlas of Mutual Heritage. Een kaart uit deze collectie sierde intussen al de hoofdpagina van de Duitse Wikipedia en kreeg daar in één dag maar liefst 90.000 views.”

De digitale realiteit

Dat enorme bereik raakt aan de kern van Kranens evangeliserende missie: “In elke lezing of cursus voor medewerkers wees ik erop dat maar 1% van de Nederlandse bevolking gebruikmaakt van een bibliotheek voor het opzoeken van feitelijke informatie. Mensen zoeken informatie op Wikipedia of andere digital native-projecten, niet in de bibliotheek. Die boodschap kwam bij sommigen toch nog hard aan, maar het is wel de realiteit.” Die digitale realiteit is volgens Kranen nu wel doorgedrongen. Daarnaast zijn er ook de nodige plannen gesmeed om de verse banden tussen Wikipedia en de bibliotheek en het archief te bestendigen. Bovendien gingen intussen ook bij andere Nederlandse erfgoedinstellingen Wikipedians-in-Residence aan de slag.

Interessante dingen doen

Wat wetenschappers met de Wiki-projecten kunnen? “Veel. Ik ontmoet regelmatig onderzoekers die interessante dingen doen op basis van ons materiaal. Alle teksten en data hebben een open licentie. Wikimedia Commons, bijvoorbeeld, is een gigantische, constant groeiende verzameling van meer dan 22 miljoen encyclopedisch relevante afbeeldingen en andere media. De metadata is jammer genoeg nog niet gestructureerd, maar daar gaat in de toekomst verandering in komen.”

Hay Kranen
Foto: KB

15 miljoen gegevens in Wikidata

Vooral over de jongste telg van de Wiki-familie raakt Kranen moeilijk uitgepraat. “Wikidata kan een goudmijn zijn voor onderzoekers. In een paar jaar tijd hebben we al meer dan 15 miljoen gegevens verzameld en dat aantal zal de komende jaren erg hard groeien. Wikidata bestaat volledig uit gestructureerde data. Daar kan je ontelbare queries op loslaten. Mijn favoriete voorbeeld is de vraag naar alle burgemeesters ter wereld die niet mens zijn. Dan leer je dat in een klein plaatsje in Alaska een kat de burgemeesterssjerp draagt. Waar anders ontdek je dit?”. Ook complete datasets kunnen sinds kort batch-gewijs worden toegevoegd. “Onlangs zijn zo alle Nederlandse rijksmonumenten, mét geo-coördinaten geüpload. Het zou toch mooi zijn als we ook de volledige nationale bibliografie kunnen toevoegen en deze dan met crowd sourcing kunnen verbeteren en verrijken.”

Door wetenschappers

Andersom kan ook Wikidata veel hebben aan onderzoekers, geeft Kranen tot slot mee. “Als onderzoekers interessante datasets hebben die passen in het Wikidata-project, laat ze zich vooral melden. We voegen de data graag toe.”

www.wikidata.org

commons.wikimedia.org