Online aan de slag met data en tools

Wetenschappers kunnen in het KB ResearchLab zelf experimenteren met data van de KB en open-source tools.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft ruim 9 miljoen krantenpagina’s, 1,5 miljoen tijdschriftpagina’s en zo’n 90.000 andere publicaties gedigitaliseerd. Al die bestanden staan online op delpher.nl, waar iedere Nederlander ze kan doorzoeken. Maar onderzoekers willen vaak meer dan alleen maar zoeken. Daarom biedt de KB sinds kort een omgeving aan waar wetenschappers met data en tools kunnen experimenteren: het KB ResearchLab.

Resultaten clusteren

Willem Jan Faber, manager van het Lab bij de KB: “Niet alleen de wetenschappers maar ook wijzelf staan nog aan het begin van een ontdekkingstocht in Big Data. Om het maximale rendement uit die data te halen, werken we samen met onderzoekers. We bieden tools en data aan en nodigen wetenschappers uit om ermee te gaan werken.” Ontwikkelt de KB die tools ook? Faber: “De KB is natuurlijk vooral een leverancier van content. Maar uit onze samenwerking met onderzoekers ontstaan soms ook tools die de content beter doorzoekbaar maken of die helpen om resultaten te clusteren. Die kunnen we dan weer aanbieden aan andere wetenschappers. De samenwerking met onderzoekers is trouwens niet helemaal nieuw. De afgelopen jaren hebben we al wat ervaring opgedaan, bijvoorbeeld met taalkundige Marc van Oostendorp (zie Edata februari 2014, red), met wie we een ‘scandeermachine’ bouwden. Samen met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie hebben we gewerkt aan een tool voor het taggen van ‘named entities’ (eigennamen). Nu zijn we zo ver dat we de mogelijkheden van ons lab breder kunnen aanbieden, aan alle onderzoekers die willen experimenteren.”

Permanente bèta-versie

Is het ResearchLab nu af? Faber: “Nee, en het zal ook nooit af zijn. We voorzien een permanente bètaversie, waar steeds aan gewerkt en gebouwd wordt. We groeien mee met de technische mogelijkheden en de wensen van de onderzoekers. We zien trouwens het online ResearchLab niet als het enige resultaat van onze samenwerking met onderzoekers. We gaan ook bijeenkomsten organiseren, zoals hackatons waar onderzoekers en ontwikkelaars met elkaar kunnen experimenteren in één ruimte.”

Ideeën en wensen welkom

Hoe kunnen onderzoekers het lab vinden? Faber: “Op kb.nl/lab. We nodigen wetenschappers van harte uit om daar te komen rondkijken en te experimenteren. Ook ideeën en wensen zijn welkom.”
kb.nl/lab