De digitale revolutie biedt veel mogelijkheden voor de sociale wetenschappen, zo blijkt uit het boek Sociale Big Data van Alex Pentland, hoogleraar aan het MediaLab van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), Verenigde Staten. Waar onderzoekers vroeger hun conclusies moesten trekken uit laagfrequente, veelal subjectieve metingen onder een select gezelschap, kan nu iedereen continu dienen als proefpersoon. De hele dag door laten we overal concrete sporen van ons gedrag achter, via sociale media, gps, telefoon- en betaalverkeer. Pentland beschrijft in zijn boek hoe hij in deze big data zoekt naar patronen om menselijk gedrag beter te kunnen beschrijven en beïnvloeden. ‘Sociale fysica’, zoals Pentland het noemt. Na een ietwat taaie introductie neemt Pentland de lezer in verschillende delen mee op een boeiende reis naar de hypothetische toekomst van organisaties, steden en samenlevingen, onder invloed van deze sociale fysica.Hij laat zien wat de uitkomsten van deze sociaal-fysische analyses kunnen betekenen voor de organisatie van bedrijven, wijken, steden en de gehele samenleving. De mogelijkheden klinken veelbelovend, maar er is één essentieel struikelblok: het privacyvraagstuk. Pentland pleit voor nieuwe wetgeving waarin de burger zelf zeggenschap heeft over zijn eigen dataprofiel. Bepalen we straks zelf met wie we welke data delen?

mavenpublishing.nl/boeken/sociale-big data