Privacyafwegingen internetgebruikers

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door bedrijven en overheidsorganisaties roept steeds vaker reacties op bij burgers, die zich aangetast voelen in hun privacy. Anderzijds lijken mensen online relatief makkelijk persoonlijke informatie te delen met organisaties en via sociale media. Ook worden privacyvoorwaarden voor het gebruik van apps en online diensten vaak blind geaccepteerd. […]

Read more
FameLab: strijd om de beste

FameLab is een internationale wedstrijd in wetenschapscommunicatie voor jonge bètawetenschappers en ingenieurs. Tijdens de nationale competitie FameLab strijden jonge onderzoekers om het beste onderzoeksverhaal. Inschrijven is niet meer mogelijk, maar het bijwonen van de Nederlandse finale op 21 april wel. De website van The British Council, de initiatiefnemer, geeft meer informatie. britishcouncil.nl/famelab

Read more
Gehoord en bijgewoond (februari 2015)

De vluchtigheid voorbij: Hollands webarchiveren Peter de Bode Voor het congres ‘De vluchtigheid voorbij: webarchivering in Nederland’ kwamen zo’n 130 belanghebbenden op 30 oktober bijeen in Hilversum. De Koninklijke Bibliotheek (KB), de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en gastheer Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) zorgden voor een afwisselend programma om meer inzicht te […]

Read more

De digitale revolutie biedt veel mogelijkheden voor de sociale wetenschappen, zo blijkt uit het boek Sociale Big Data van Alex Pentland, hoogleraar aan het MediaLab van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), Verenigde Staten. Waar onderzoekers vroeger hun conclusies moesten trekken uit laagfrequente, veelal subjectieve metingen onder een select gezelschap, kan nu iedereen continu dienen […]

Read more
“Samen werken aan een infrastructuur binnen de sociale wetenschappen”

Kees Aarts, hoogleraar Politicologie Universiteit Twente, wil samenwerking en innovatie aanwakkeren in de Nederlandse maatschappij- en gedragswetenschappen door een nationale data-infrastructuur op te zetten. In de maatschappij- en gedragswetenschappen wordt op nationaal niveau overlegd over een nationale data-infrastructuur. Kees Aarts legt uit waarom: “De geesteswetenschappen hebben in de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt als […]

Read more
Kort: Miljoenen beelden  voor de toekomst

Het project Beelden voor de Toekomst heeft de Nederlandse beeldgeschiedenis van de afgelopen honderd jaar gered van verval en teloorgang. De projectpartners hebben de afgelopen zeven jaar ruim 137.000 uur video, 22.000 uur film, 120.000 uur audio en bijna 3 miljoen foto’s geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Het audiovisueel materiaal is afkomstig uit de archieven […]

Read more