Kort: Miljoenen beelden  voor de toekomst

Het project Beelden voor de Toekomst heeft de Nederlandse beeldgeschiedenis van de afgelopen honderd jaar gered van verval en teloorgang. De projectpartners hebben de afgelopen zeven jaar ruim 137.000 uur video, 22.000 uur film, 120.000 uur audio en bijna 3 miljoen foto’s geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Het audiovisueel materiaal is afkomstig uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, filminstituut EYE en het Nationaal Archief. Omdat de fysieke dragers van analoge opnames een beperkte levensduur hebben, dreigde het erfgoed verloren te gaan. Daarnaast was het overgrote deel van de collecties niet digitaal beschikbaar, zodat de mogelijkheden voor (her)gebruik beperkt waren. Beelden voor de Toekomst heeft het audiovisueel materiaal nieuw leven ingeblazen en zo breed mogelijk beschikbaar gemaakt, zodat het toegankelijk blijft voor toekomstige generaties. Eind maart worden de resultaten van het project gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

beeldenvoordetoekomst.nl