Kort: Call for papers 5e ESS-workshop

Op 22 mei organiseert DANS samen met Prof. dr. Gerbert Kraaykamp en Dr. Roza Meuleman (nationaal coördinatieteam European Social Survey, ESS) de vijfde Nederlandse ESS-workshop. De workshop biedt onderzoekers de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van ESS-data. Tot 31 maart kunnen abstracts (plusminus 300 woorden) per e-mail ingediend worden bij Roza Meuleman (r.meuleman@maw.ru.nl). De organisatie is, naast papers die zich richten op een cross-nationale vergelijking, vooral geïnteresseerd in papers met een trendperspectief. Ook papers die ingaan op methodologische aspecten van de ESS-dataverzameling zijn welkom.

www.dans.knaw.nl