Kort: Delen van data nog  makkelijker in EASY

DANS maakt het delen van onderzoeksdata nog makkelijker. In het online archiveringssysteem EASY kunnen deponeerders sinds eind 2014 datasets volledig open access beschikbaar stellen conform de Creative Commons Zero-licentie (CC0). Deze internationale standaard houdt in, dat de deponeerder afstand doet van alle rechten tot de data. Geïnteresseerden kunnen de open access-datasets vervolgens zonder enige vorm van registratie downloaden en vrijelijk hergebruiken. Wel vraagt DANS van zijn gebruikers om hierbij de data te citeren volgens de gebruiken in de wetenschap.

dans.knaw.nl