Kort: NWO zet stappen met  pilot datamanagement

Om data voortkomend uit door NWO gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar te maken, is NWO gestart met een pilot datamanagement. Wetenschappers moeten aangeven hoe ze hun onderzoeksdata gaan opslaan, vindbaar en geschikt gaan maken voor hergebruik. De pilot geldt voor acht financieringsrondes. NWO gebruikt de input uit deze pilot als basis voor doorontwikkeling van beleid en procedures op het gebied van datamanagement. Bovendien hoopt NWO met deze pilot bij te dragen aan de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen organisaties en initiatieven voor toegang tot en opslag van onderzoeksdata.

nwo.nl/datamanagement